ÁSZF

Klindex Hungary Kft. Általános gépértékesítési feltételek

 

  1. Jelen általános értékesítési feltételek a Klindex Hungary Kft. és valamennyi ügyfele, mint vevője között létrejövő egyedi szerződések általános feltételeit, így különösen a Feleket terhelő jogokat és kötelezettségeket szabályozzák. A jelen Általános értékesítési feltételek mind a Klindex Hungary Kft.-re mind a vevőre a felek külön kikötése hiányában is kötelezőek. Termékeinket a telephelyen értékesítjük, a teljesítés helye: 2234 Maglód, Ady Endre utca 25. A vásárolt termék elszállításáról a Vevő  köteles gondoskodni.
  2. Amennyiben a vevő a vásárolt termék kiszállítását kéri az általa megadott helyre, minden a szállítással kapcsolatos költség kiszámlázásra kerül.
  3. A Klindex Hungary Kft. a szállítmányokat a lehető legelővigyázatosabban csomagolja be. Minden kárigényt, ami szállítás közben megsérült termékekre vagy a szállítmányból hiányzó tételekre vonatkozik a fuvarozóhoz kell benyújtani. Kérjük, hogy a vásárolt termék átvétele előtt ellenőrizze át részletesen a vásárolt termékeket. Átvételkor a fuvarozó és a vevő átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel.
  4. Reklamációk sérült vagy hiányzó termékekre a termékek átvételét követően 8 napon belül kerülnek elbírálásra, elfogultság nélkül, a 3-as pontban foglaltak figyelembe vételével.
  5. A fizetésnek teljes mértékben a megállapodásban foglaltaknak megfelelően kell történnie.
  6. A csomagolás díja költségáron kerül kiszámlázásra.
  7. A szerződő felek a jelen szerződéssel kapcsolatos esetleges vitákat lehetőség szerint közvetlen egyeztetéssel, peren kívül kívánják rendezni. Ennek sikertelensége esetére, amennyiben a jogvita bírósági hatáskörbe tartozik, járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyben felek a Monori Járásbíróság illetékességét kötik ki, törvényszék hatáskörébe tartozó ügyben felek ilyen kikötéssel nem élnek.
  8. Az összes, katalógusban szereplő gép jellemzők általánosságban helyesek, de nem kötelező érvényűek. A Klindex Hungary Kft. fenntartja magának a jogot az általa forgalmazott termékek jellemzőinek előzetes értesítés nélküli módosítására.
  9. A következő információkat mindenképp tartalmaznia kell a rendelésnek: a) modell neve és kódja b) pontos villamossági teljesítmény követelmények a katalógus alapján (megfelelően az általunk kínált választéknak).

10) A Klindex nem vállal felelősséget semmilyen sérülés, veszteség vagy anyagi kár ügyében, amely a termék nem megfelelő használata miatt következik be. A termék használata során a felhasználót terheli minden kockázat és felelősség.

11) A Klindex esetleges hibás termékkel kapcsolatos felelőssége nem haladhatja meg a termék vételárát. A termékkel kapcsolatos felelősség alatt értve a termékekkel kapcsolatos bármilyen felelősséget, mint például: szerződésszegés, garancia, vagy gondatlanságból okozott károkozás. A Klindex Hungary Kft. nem vállal felelősséget olyan szállítási késedelemért, amely a hatáskörén kívül adódó körülmény következménye. (Pl. Klindex Srl. késve teljesítése, raktárról hiányzó tétel, illetve a fuvarozó cég vagy egyéb vis major, stb. miatt bekövetkező szállítási késedelem.)

12) A Klindex Hungary Kft. mindent megtesz az árak változatlanságáért, de az árfolyamok év közbeni változása, illetve a gyártó által bejelentett változások miatt – előzetes értesítés nélkül - változhatnak a listaárak.